zondag 26 mei 2013

Nieuwe inzichten

zondag 26 mei 2013

De "Boeddha-sasana", oftewel de "leer van Boeddha", heeft als kern het inzicht in het menselijk lijden, en de weg om dit lijden op te heffen.
De beschrijving van het lijden, de oorzaak ervan, de mogelijkheid om er van verlost te worden en de weg om deze verlossing te bereiken worden weergegeven door de vier edele waarheden:
1. Er is lijden en ontevredenheid in het leven;
2. Er is een oorzaak voor dit lijden: verlangens;
3. Er is een einde aan dit lijden mogelijk;
4. En er is een weg die hier naartoe leidt: Het Achtvoudige Pad.

Bij 'lijden' en 'verlangens' denken we al snel aan concrete zaken. Bij lijden aan dingen als ziekte of verlies. Bij verlangen aan de sterke wens naar concrete zaken als meer geld, meer macht of bijvoorbeeld een groter huis. Het boeddhisme vertaalt dit breder: lijden betekent dat het leven onvolmaakt is wat leidt tot een verlangen (een 'dorst') naar zaken die het leven pas echt volmaakt zouden maken. Als voorbeeld: je hoort mensen wel eens zeggen: als ik nou een betere baan had, dan zou het leven pas echt goed zijn!

In het boeddhisme gaat het erom in te zien dat ons bestaan onvolmaakt is, te weten dat er een verlangen is de werkelijkheid anders te laten zijn dan ze is en te beseffen dat dit verlangen te begrenzen is, waardoor ook ons lijden aan de onvolmaaktheid ingedamd wordt.
We lijden dus niet door de onvolmaaktheid zelf maar door het in ruime mate in stand houden van het verlangen naar een andere werkelijkheid!

Dit begrenzen kan door het volgen van Het Achtvoudige Pad:
1. Juist (zuiver) begrijpen
2. Juiste intenties
3. Juist spreken
4. Juiste handelingen
5. Juist levensonderhoud
6. Juiste inspanning
7. Juiste aandacht
8. Juiste mentale absorptie

Dit Pad wordt vaak aangegeven als prajna (inzicht, wijsheid), sila (moraliteit) en samadhi (meditatie) en is het pad naar de verlichting, zonder de verlichting zelf te veroorzaken. Vergelijk het met een bergpad: dat ligt er omdat er een berg is, de berg ligt er niet omdat er een pad is.

Zie het Pad ook niet als acht geboden. Ze zijn allemaal geformuleerd om zelf te ontdekken. Of zoals Gautama de Boeddha het zelf zei: "Neem niets aan voor het zelf onderzocht te hebben."
Dat is precies de intentie van het bestaan van onze ziel: om de onvolmaaktheid te ontdekken en in te zien, het verlangen naar een andere werkelijkheid te herkennen en te erkennen, en dit verlangen weten te begrenzen. En wanneer de fysieke dood de volgende stap van de ziel aankondigt ook opnieuw de keuze te hebben in een volgend leven opnieuw ervaringen op te doen of het eindstadium van volmaakt inzicht (het nirwana) bereikt te hebben.

Alles hangt met alles samen. Het één veroorzaakt het ander.
Het is ons karma dat betekent dat alle handelingen een gevolg hebben: goede acties hebben positieve gevolgen, slechte acties hebben negatieve gevolgen. Deze kunnen zich manifesteren in een volgend leven. Het karma wordt vooral bepaald door de intentie waarmee de actie wordt uitgevoerd.
Het gaat er dus niet om wat je doet maar met welke intentie (energie, motivatie) je dingen doet! Het is die intentie die als een boemerang naar je terugkeert.
Als je dit diep tot je door laat dringen, word je vanzelf oplettender in wat je denkt, zegt en doet. Daarom is het Achtvoudige Pad geen recept met concrete acties maar een richtsnoer voor de manier waarop je de acties uitvoert.
Het doel is mooi, de reis er naar toe is mooier.

Dit blog is bedoeld als een korte inleiding op een serie van blogs. Ik heb gebruikgemaakt van informatie van Wikipedia, deze informatie kort samengevat en in de tekst van eigen interpretatie voorzien. In mijn komende blogs wil ik je meenemen op mijn interpretatie van en ervaring met Het Achtvoudige Pad. Niet om je mijn waarheid tot de jouwe te laten worden, maar om je te laten zien dat je het zelf kunt en mag ontdekken door te onderzoeken. Om je te laten delen in mijn eigen ervaringen. We gaan proberen het zo concreet mogelijk te maken. Zodat je het kunt leren herkennen en het kunt ervaren.

Ik verheug me op onze stappen!

Namaste

Geen opmerkingen:

Een reactie posten